Ihmistä tarvitaan aina

Kaikkia kohtaamisia ei voi hoitaa etänä. Siksi tarvitaan lähihoitajia. Hoiva-alan ytimessä ovat huolenpito ja ihmisten parissa toimiminen. Niiden varaan rakentuu yhteisöllisyys, jonka tukemana selvitään tiukoistakin paikoista, toisistamme huolehtien. 

Lähihoitajat tekevät työtä, jolla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa. Vaikka maailma muuttuu, aidon ihmiskontaktin merkitys peritään sukupolvelta toiselle.

Tähtäin työelämässä

Opiskelusta palkkatyöhön

TAKKissa opiskelu on suunniteltu siten, että opiskelijamme pääsevät mahdollisimman nopeasti soveltamaan oppimaansa suoraan työelämään.

Koulutus on todistetusti laadukasta, sillä TAKK on palkittu ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla kahdesti neljän vuoden sisällä, vuosina 2016 sekä 2020.

 

Laatuleima2020

 

Aikuisopiskelijan ehdoilla

Koulutukseen hakeminen

Koskaan ei voi olla liian vanha oppimaan uutta, ja työelämän murroksessa osaamisen jatkuva päivittäminen on edessä alalla kuin alalla. TAKKissa koulutusten keskiössä on sujuvuus. Jokaisella on oma tapansa oppia. Me otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet, aiemman osaamisen sekä koulutus- ja työtaustat.

Lue lisää TAKKin sivuilta!

Uudelle uralle nopeasti ja ketterästi

Opiskelu TAKKissa

Opiskelu on ketterää, mukavaa ja sujuvaa. Opintojen eteneminen suunnitellaan opiskelijan elämäntilanteen mukaan, ja tukea on tarjolla aina. Tarvittaessa opinnot voi suorittaa nopeassakin aikataulussa, jotta voit työllistyä heti perusteellisen koulutusjakson jälkeen ja suunnata suoraan uudelle uralle.

Opiskelu TAKKissa

Ammattina lähihoitaja

Lähihoitaja huolehtii ihmisistä, joten työt eivät lopu, vaikka maailman- ja talouden tilanteet muuttuvat.

Työ on monipuolinen yhdistelmä suunnitelmallisuutta, käytännön tekemistä sekä vuorovaikuttamista.

Hoiva-ala tunnetaan yhteisöllisyydestään. Saat tarvittaessa tukea kollegoiltasi ja muilta alan ammattilaisilta.

Tarinoita

Mallitoimistoyrittäjästä lähihoitajaksi

”Tykkäsin siitä, että koulutus oli rakennettu niin selkeästi. Tutkinnon osat seurasivat toisiaan. Jokaiseen sisältyi teoriaopetusta, tenttejä ja työssäoppimista sekä lopuksi näyttö. Tutkinto valmistui luontevasti pala palalta.”

Lue lisää